Napisz do nas

Kalendarz

STAROŻYTNA JOGA W UJĘCIU WSPÓŁCZESNYM. TEORIA I PRAKTYKA.

25 — 27 marca 2022 r.

Starożytna joga w ujęciu współczesnym
Seria pięciu wykładów wprowadzających w teorię i praktykę jogi. Nastał sprzyjający czas, aby zacząć traktować osiągnięcia starożytnych cywilizacji z pełnym szacunkiem. Trzeba zauważyć, że nabyte w ciągu stuleci doświadczenia pokoleń w najtrwalszych cywilizacjach świata, do których niewątpliwie należy także cywilizacja indyjska, może nas wiele
nauczyć. Joga – rozwijająca się w ustnych przekazach i literaturze sanskryckiej od starożytności aż po dziś – należy do jednych za największych humanistycznych osiągnięć ludzkości.
Oferowane Państwu warsztaty zostały opracowywane przez praktyków jogi, którzy w trakcie wieloletnich pobytów w Indiach studiowali u kompetentnych mistrzów i w liczących się instytucjach. Przeznaczone są zarówno dla osób poważnie zaangażowanych w jogę, jak i zupełnie początkujących; pierwszym pozwoli pogłębić i uporządkować wiedzę z obszaru jogi; drugim ma dać inspirację do podjęcia praktyki. Zamierzamy przekazać solidne podstawy nie tylko praktyczne, ale także teoretyczne,
przygotowujące do rozważnej, bezpiecznej i skutecznej praktyki jogi. Reprezentujemy inne spojrzenia na jogę, która nadaje głębszego sensu ludzkim doświadczeniom. Warsztaty prowadzone są na podstawie głównych tekstów źródłowych jogi, przede wszystkim:
 „Formuł Jogi” (Yogasūtra, ok. II w p.n.e.)
 „Lampki Hatha-jogi” (Haṭha-pradīpikā).
 „Kompendium Gherandy” (Gheraṇḍa-saṃhitā)
 „Strofy Sankhji” (Sānkhyā-kārikā)
 „Sutry Siwy” (Śiva-sūtra)
Uwzględniamy także nauki zawarte w wielu w innych starożytnych, średniowiecznych i współczesnych tekstach jogi takich jak między innymi „Kompendium Śiwy” (Śiva-saṁhitā),
„Kompendium mędrca Wasiszthy” (Vasiṣṭha-saṁhitā), „Perłowy naszyjnik hatha-jogi”, (Haṭharatnāvalī), „Sto strof jogina Gorakszy” (Gorakṣa-śatakam), „Świt i zmierzch jogi” (Yoga-sandhyā),
„Poświata księżycowa prawdy o hatha jodze” (Haṭha-tattva-kaumudī), teksty i pieśni nathajoginów we współczesnych językach indyjskich. Omawiane zostaną człony jogi, podstawowe metody, a także geneza w tekstach źródłowych i sens
różnych odmian współczesnej jogi. Będzie można uzyskać wyjaśnienie ważnych pojęć używanych w opisie ćwiczeń jogi. Kwestie istotne dla życia i praktyki, przekazywane w tekstach sanskryckich, wyłożymy w sposób
jak najbardziej przystępny i ze świadomością tego, co istotne, przyswajalne a także możliwe do
stosowania we współczesnych realiach.
Joga pozwala na praktyczne zrozumienie całej złożoności człowieka, z uwzględnieniem jego duchowej, mentalnej, emocjonalnej, energetycznej i fizycznej natury. Jako dyscyplina wiedzy
starożytnych Indii opisuje zasady i metody rozwijające równowagę na wszystkich poziomach człowieka. Bez wiedzy ogólnej czyli bez znajomości jej filozofii, nie może ona spełniać swojego
zadania, a co najwyżej może stać się jedną z form zwykłej (ślepej) aktywności człowieka, nie powodującej istotnego rozwoju na żadnym z poziomów. Jak powiada jeden z tekstów:
„Tak jak ptak unosi się w przestworza dzięki obu skrzydłom, Tak samo przez poznanie i praktykę, na trwałe Wielką Świadomość się osiąga”. Integralnym elementem warsztatów są także praktyczne ćwiczenia wykonywane zgodnie z filozofią jogi, a także muzyka indyjska (instrument sitar).
Serdecznie zapraszamy!
Dr Filip Ruciński i Dr Krzysztof Stec
——–
Ramowy program warsztatu:
(drobne zmiany czasowe będą dostosowywane do uczestników warsztatu na bierząco w dniu warsztatu)
D z i e ń 0 (p i ą t e k)
17:45 – 18:00 – wprowadzenie w tematykę warsztatów (KS, FR)
18:00 – 20:00 – wykład 0 (wykład otwarty) (FR)
20:00 - 21:00 – program integracyjny (KS, FR)
D z i e ń 1 (s o b o t a)
06:15 – 07:00 – praktyka: medytacja i pranajama (Surja Trataka jeśli będzie słońce) (KS)
07:00 – 07:45 – praktyka: Surjanamaskar (rozgrzewka i powitanie słońca) (KS)
07:45 – 08:00 – herbatka z przyprawami (cynamon, kurkuma, gwoździki, imbir, etc.)
08:00 – 10:15 – wykład 1 (Jogasutry)(FR)
10:15 – 11:00 – lekki posiłek poranny
11:00 – 12:30 – praktyka: asany w tradycyjnym stylu Swamiego Kuvalayanandy (KS)
12:30 – 12:45 – pytania, dyskusja (FR)
12:45 – 13:30 - posiłek
13:30 – 15:30 – czas wolny, spacer
15:30 – 17:00 – wykład II (Hathapradipika) (FR)
17:00 – 18:00 – Surjanamaskar, relaksacja przygotowawcza i pełna, oddechy oczyszczające nadishuddhi; medytacja So’ham (ajapa japa),
(KS)
19:00 - 20:30 – wykład dodatkowy: Osiągnięcie optymalnej szczytowej formy (KS); rozmowy o jodze, pytania/odpowiedzi (KS, FR)
20:30 - 21:15 – koncert medytacyjnych rag na instrumencie sitar (FR)
D z i e ń 2 (n i e d z i e l a)
06:15 – 07:00 – praktyka: medytacja i pranajama (Surja Trataka jeśli będzie słońce) (KS)
07:00 – 07:45 – praktyka: Surjanamaskar (rozgrzewka i powitanie słońca) (KS)
07:45 – 08:00 – herbatka z przyprawami (cynamon, kurkuma, gwoździki, imbir, etc.)
08:00 – 10:15 – wykład III (Gheranda-sanhita) (FR)
10:15 – 11:00 – lekki posiłek poranny
11:00 – 12:30 – praktyka: asany w tradycyjnym stylu Swamiego Kuvalayanandy (KS)
12:30 – 12:45 – pytania, dyskusja (FR)
12:45 – 13:30 - posiłek
13:30 – 15:00 – czas wolny, spacer
15:00 – 16:30 – wykład IV: (FR)
16:30 – 17:00 – pranajama nadi-shuddhi; medytacja So’ham (ajapa japa), (KS)
17:00 – 17:30 – pytania/odpowiedzi, komentarze, podsumowanie warsztatów (KS, FR)
——–
Wykład 0
Spotkanie integracyjne
Sanskryt – język jogi. Sanskryt jest językiem indoeuropejskim z ponad 3-tysiącletnią tradycją literacką, w której zakodowana jest ogromna wiedza ludzkości. Na wykładzie otwartym
przedstawię porywające związki sanskrytu z naszą świadomością, ukazując geniusz starożytnych uczonych. Pokażę, jak jest on ważny jako język kultury, religii i tekstów jogi. Pokazany zostanie
jego związek z nieuświadamianymi mechanizmami myślenia, mającymi swe źródło w strukturze języka, a przekazywanymi również nam przez pokolenia od dalekiej starożytności w językach indoeuropejskich. Słuchacze zostaną zaskoczeni przenikającymi cały nasz język ojczysty związkami z sanskrytem, a nawet obecnością sanskrytu w setkach polskich słów odnoszących się do najważniejszych pojęć dotyczących ciała, umysłu, kultury, rodziny, przyrody, religii i codziennego życia.
Wykład I
Metodologia jogi. Jogasutry Patańdżalego Skąd się w Indiach wzięła idea jogi? Wykład dotyczyć będzie filozoficznych podstaw jogi, począwszy od pierwszych dociekań nad naturą człowieka i dawnych praktyk stosowanych przez joginów. Następnie zarówno w teorii jak i w praktyce medytacyjnej wyjaśnione zostaną rzeczywiste podstawy, cele i współczesne
perspektywy praktyki jogi, w oparciu o najważniejszy podręcznik jogi wszech czasów „Traktat o Jodze” (Joga-śastra) Patańdżalego (ok. II w p.n.e.). Krótko zostanie też przestawiona relacja
Jogaśastry (Jogasutry) z innymi starożytnymi filozofiami i praktykami, jak np. z filozofią sankhji, a także szczegółowo wyjaśnione osiem członów (asztanga) jogi. Uczestnicy będą mogli zrozumieć metodologię, którą należy stosować nie tylko do praktyki jogi, ale także zostaną wyczuleni na
metodę interpretacji i posługiwania się Jogasutrami jako przewodnikiem podręcznikiem (nawet posługując się przekładami). Metody te – jak wykażę się podczas wykładu – nie są wcale dowolne,
gdyż sami autorzy pisali teksty jogi w jasno określonym kanonie.
Wykład II
Joga ciała, cz. I na podstawie traktatu Hathapradipika Wykład opierać się będzie na jednym z trzech najważniejszych tekstów hathajogi pt. „Lampka hathajogi” (Haṭha-pradīpikā). Nim przejdę do omówienia metodologii i techniki odczytywania i interpretacji „Lampki”, przedstawię tradycję, w której powstała. Metoda interpretacji będzie
dotyczyła nie tylko tego tekstu, ale także setek innych traktatów tej ogromnej tradycji 'mistrzów' zwanej tradycją siddhów i nathów, rozwijającej się nieprzerwanie od przy najmniej IV wieku, w każdym stuleciu pozostawiając po sobie obszerną literaturę. Osnową całego spotkania będzie omówiona w tekście czteroczłonowa joga (czaturanga jogę), gdzie członami są: (1) ułożenie ciała
(asana), (2) pranajama, (3) mudra, (4) wsłuchiwanie się w dźwięk. Praktycznym uzupełnieniem wykładu będzie medytacja przy dźwiękach sitaru.
Wykład III
Joga ciała II na podstawie traktatu Gheranda-sanhita
Wykład poświęcony będzie drugiemu z trzech najważniejszych tekstów hathajogi, pt. „Kompendium Gherandy” (Gheranda-sanhita). Jest to tekst napisany przez jogina imieniem Gheranda i dotyczący jogi ciała i duszy, przy czym ciało rozumie się metaforycznie jako gliniane
naczynie, które należy oczyścić i wzmocnić. Ramami wykładu będzie opisana w tym tekście siedmioczłonowa joga (saptangajoga) wraz celami, metodami i współczesnym zastosowaniem. Szczególną uwagę poświęci się tu na zabiegi oczyszczające (szatkarma). Dodatkowo omówię zewnętrzne warunki, w jakich joga powinna być ćwiczona.

Wykład IV
Joga jako sztuka
Jak stać się aktorem na scenie świata, nietkniętym rolami, stają przed nami? Będą to zajęcia teoretyczno-praktyczne o przeżyciu smaku estetycznego, który nadaje sens życiu. Wykład opierać
się będzie na filozofii Śiwasutr oraz czcigodnego Abhinawagupty (X wiek), wielkiego mistrza sztuk scenicznych, jogina należącego do omówionej w poprzednim wykładzie tradycji siddhów i nathów; jogina, który ze sztuką teatralną zintegrował różne systemy indyjskiej jogi, w tym jogi Patańdżalego, zyskując sobie przydomek „Odrodzonego Patańdżalego”. Postać Abhinawagupty i
jego joga jest w Polsce dotąd zupełnie nieznana. Na zajęciach przedstawię najważniejsze idee dotyczące świadomości i stanów emocjonalnych,
zwracając uwagę na ich związki z funkcjonowaniem człowieka i wyjaśniając je w związku z filozofią jogi Patańdżalego. Pokażę też praktyczne ćwiczenia, które mogą przypominać warsztaty z
teatru terapeutycznego. Omówię, w jaki sposób realizowany był przez Abhinawaguptę cel jogi, do
którego prowadzi zharmonizowanie i wzmocnienie uczucia, umysłu, mowy i ciała, dzięki czemu staje się możliwe doświadczanie i wywoływanie smaków estetycznych, doprowadzając siebie i
innych do głębokiego i trwałego spokoju.
————————————
Dr Krzysztof Stec
Jest absolwentem renomowanego instytutu jogi Kaivalyadhama (D.Y.Ed.), Banaras Hindu University oraz University of Rajasthan, od wielu lat praktykuje jogę ze znanymi badaczami jogi, joginami, guru i świętymi Indii. Indie odwiedził ponad 30 razy, spędził tam ponad 10 lat. Na międzynarodowych konferencjach w Polsce, Indiach i USA zaprezentował wiele artykułów dotyczących technik jogi, jest autorem ponad 70 prac naukowych w międzynarodowych czasopismach oraz dwóch książek o jodze. Obecnie pracuje
nad habilitacją.
—–
Dr Filip Ruciński
Jest indologiem-kulturoznawcą, po studiach w
Indiach i w Polsce, gdzie ukończył studia doktoranckie na Wydziale Orientalistycznym UW. Specjalizuje się w literaturze i klasycznej filozofii indyjskiej (wszystkie jej kierunki), w tym
m.in. jodze. Jogi uczy się od dziecka, towarzyszy mu stale na jego drodze. Ponadto specjalizuje się w filozofii języka, kilku językach indyjskich, indyjskiej estetyce oraz szeroko pojętej
kulturze Indii – dawnej i współczesnej. Jest wraz ze swoim bratem dr Skarbimirem Rucińskim założycielem Fundacji Vivaswan (na rzecz nauk i kultury indyjskiej), której zadaniem
jest ochrona wielowiekowych wartości i indyjskich nauk, tudzież szeroko pojęta działalność na rzecz wysokiej kultury i
nauki (w tym polskiej). Nakładem Fundacji zostały opublikowane bezpośrednie tłumaczenia na
język polski wielu tekstów źródłowych z sanskrytu. Niedawno Filip Ruciński obronił z wyróżnieniem obszerną pracę doktorską, która przybliża życie i filozofię jednego z najciekawszych
filozofów indyjskich, jakim był żyjący w X-XI wieku w Kaszmirze mistrz teatru, wielki jogin Abhinawagupta.

TERMINY: 25-27. 03, (piątek - niedziela)
ROZPOCZĘCIE: w piątek - godz. 17: 45
ZAKOŃCZENIE: w niedzielę - godz. 17.30
CENA WARSZTATU: ok 700 zł + 20 zł/noc 80 zł wyżywienie
KONTAKT: Sławomir Malinowski - 606 994 824
MIEJSCE: Centrum Makrobiotyczne AKAMA (koło Bielska- Białej)
—-
UWAGA!
Osoby zdecydowane proszone są o wpłatę zaliczki 200 PLN na konto numer:
24 1050 1070 1000 0090 7097 0976
tytuł - warsztaty AKAMA III

Powrót do spisu wydarzeń