Napisz do nas

Kalendarz

JOGA weekendowy warsztat teoretyczno-praktyczny z Krzysztofem Stecem i Filipem Rucińskim

21 — 23 maja 2021 r.

JOGA
weekendowy warsztat teoretyczno-praktyczny
“Starożytna metodologia jogi w tradycyjnym ujęciu”,
Część teoretyczną zaprezentuje dr Filip Ruciński; część praktyczną dotyczącą praktyk psychosomatycznych (ha-tha) poprowadzi dr Krzysztof Stec.
Program:
Day 0 (piątek)
17:45 – 18:00 – wprowadzenie w tematykę warsztatów
18:00 – 19:00 – wykład 0: (FR)
19:00 – 20:00 – posiłek wieczorny
20:00 - 21:00 – program integracyjny (FR, KS)
Dzień 1 (sobota)
06:00 – 07:00 – praktyka: medytacja i pranajama (Surja Trataka jeśli dopisze słońce) (KS)
07:00 – 07:30 – praktyka: Surjanamaskar (Powitanie słońca) (KS)
07:30 – 09:30 – asany w swamiego Kuvalayanandy Joga (KS)
09:30 – 10:30 – posiłek
10:30 – 12:30 – wykład 1 (FR)
12:30 – 12:45 – pytania, dyskusja (FR)
12:45 – 13:30 - posiłek
13:30 – 15:30 – czas wolny
15:30 – 17:00 – wykład II (FR)
17:00 – 18:00 – Surjanamaskar, relaksacja przygotowawcza i pełna, oddechy oczyszczające nadi-shuddhi; medytacja So’ham (ajapa japa), (KS)
18:00 - 19:00 - posiłek
20:00 - 21:00 – osiągnięcie optymalnej szczytowej formy, rozmowy o jodze, pytania odpowiedzi (KS, FR)
Dzień 2 (niedziela)
06:00 – 07:00 – praktyka: medytacja i pranajama (Surja Trataka jeśli jest słońce) (KS)
07:00 – 07:30 – praktyka: Surjanamaskar (Powitanie słońca) (KS)
07:30 – 09:30 – asany w swamiego Kuvalayanandy Joga (KS)
09:30 – 10:30 – posiłek
10:30 – 12:30 – wykład III: (FR)
12:30 – 12:45 – pytania, dyskusja (FR)
12:45 – 13:30 - posiłek
13:30 – 15:00 – czas wolny
15:00 – 16:30 – wykład IV: (FR)
16:30 – 17:00 – nadi-shuddhi; medytacja So’ham (ajapa japa), (KS)
17:00 – 17:30 – pytania/odpowiedzi, komentarze, podsumowanie warsztatów
————————–
Starożytna metodologa jogi w ujęciu współczesnym
Seria pięciu wykładów wprowadzających w zagadnienie indyjskiej jogi.
Wykład 0
Spotkanie integracyjne
Temat przewodni: Sanskryt – język jogi.
Wykład I
Metodologia indyjskich nauk.
Skąd się w Indiach wzięła idea jogi? Wykład dotyczyć będzie pierwszych dociekań nad naturą człowieka i dawnych metod stosowanych w naukach humanistycznych rozwijanych w sanskrycie od starożytności w literaturze indyjskiej.
Na wykładzie przedstawiona zostanie pierwsza teza filozofii sankhji oraz idea filozofii jogi i medycyny, które zainspirowały Buddhę do oświecenia, stanowiąc ciekawą metodologię nauk indyjskich. Pokazane zostanie w jaki sposób jeden wzorzec metodologiczny ma swoje odbicie w praktykach jogi Patańdżalego, hathajogi i medycynie poprzez uniwersalne zastosowanie m.in. tzw. czaturwjuhy medycyny indyjskiej.
Wykład II
Joga jako psychologia
Wykład opierać się będzie na starożytnym tekście pt. Sankhja-karika, którego interpretacja może znaleźć zastosowanie w pogłębieniu wiedzy o psychice i funkcjonowaniu człowieka. Omówiona zostanie tu ogólnie wybrane idee sankhji, koncentrując się na roli człowieka jako aktora w kosmicznym teatrze świata. Sankhja jest tutaj ważna, gdyż stanowi filozoficzną podstawę indyjskiej jogi.
Wykład III
Wprowadzenie do jogi ciała na podstawie Gheranda-samhity (GhS)
Wykład poświęcony będzie jednemu z trzech najważniejszych tekstów hatahajogi, pt. „Kompendium Gherandy”. Nim omówiona zostanie jego metodologia i technika odczytywania i interpretacji, przedstawiona zostanie jej tradycja, w której hathajoga wyrosła. Metoda interpretacji będzie dotyczyła nie tylko tego tekstu, ale także setek innych traktatów tej ogromnej tradycji 'mistrzów' zwanej tradycją siddhów i nathów, rozwijającej się nieprzerwanie od przy najmniej IV wieku, w każdym stuleciu pozostawiając po sobie obszerną literaturę.
Wykład IV
Joga jako sztuka
Jak stać się aktorem na scenie świata, nietkniętym rolami, które wypełniamy? Będą to zajęcia teoretyczno-praktyczne o przeżyciu smaku estetycznego, który nadaje sens życiu. Wykład opierać się będzie na filozofii Abhinawagupty (X wiek), mistrza sztuk scenicznych, jogina należącego do omówionej w poprzednim wykładzie tradycji siddhów i nathów; jogina, który ze sztuką teatralną zintegrował różne systemy indyjskiej jogi, w tym jogi Patańdżalego, zyskując sobie przydomek „Odrodzonego Patańdżalego”. Postać Abhinawagupty i jego joga jest w Polsce dotąd nieznana.
Na zajęciach zostaną przedstawione najważniejsze idee dotyczące świadomości i stanów emocjonalnych, zwracając uwagę na ich związki z funkcjonowaniem ciała i wyjaśniając jej związki z filozofią jogi Patańdżalego. Zostaną też pokazane praktyczne ćwiczenia, które mogą przypominać warsztaty z teatru terapeutycznego i omówione, w jaki sposób realizowany był przez Abhinawaguptę cel jogi, do którego prowadzi zharmonizowanie i wzmocnienie uczucia, umysłu, mowy i ciała, dzięki czemu staje się możliwe doświadczanie i wywoływanie smaków estetycznych, doprowadzając siebie i innych do głębokiego i trwałego spokoju.
—————————————————————
Dr Filip Ruciński jest indologiem-kulturoznawcą, po studiach w Indiach (5 lat) i w Polsce, gdzie ukończył studia doktoranckie na Wydziale Orientalistycznym UW. Specjalizuje się w klasycznej filozofii indyjskiej (wszystkie jej kierunki), w tym m.in. jodze. Jogę zna od dziecka i to ona towarzyszyła mu w nietypowej, trudnej drodze życiowej. Ponadto specjalizuje się w filozofii języka, kilku językach indyjskich, indyjskiej estetyce i literaturze oraz szeroko pojętej kulturze Indii – dawnej i współczesnej. Jest wraz ze swoim bratem Dr Skarbimirem założycielem Fundacji Vivaswan (na rzecz nauk i kultury indyjskiej, której zadaniem jest ochrona wielowiekowych wartości i indyjskich nauk tudzież szeroko
pojęta działalność na rzecz wysokiej kultury i nauki, również polskiej. Nakładem Fundacji zostały opublikowane bezpośrednie tłumaczenia na polski wielu tekstów źródłowych z sanskrytu.
Niedawno Dr Ruciński ukończył obszerną, ściśle indologiczną pracę doktorską, która przybliża życie i filozofię jednego z najciekawszych filozofów indyjskich, jakim był żyjący w X-XI wieku w Kaszmirze mistrz teatru, wielki jogin Abhinawagupta.
______________________________________
Krzysztof Stec – ur. 22.03.1953 w Warszawie
Usłyszał po raz pierwszy o jodze od swojego wuja, mnicha tynieckiego klasztoru, w 1968 roku. Niedługo potem ukończył roczne podyplomowe studia w znanym i cenionym instytucie jogi Kaivalyadhama w Lonavli w Indiach. Od tego czasu spotykał się i praktykował z wieloma znanymi adeptami jogi, guru i świętymi Indii. W Indiach ukończył studia magisterskie z wychowania fizycznego ze specjalizacją z jogi na Banaras Hindu University (2009). Tematem jego pracy magisterskiej był wpływ dynamicznej wersji surjanamaskar na parametry antropometryczne i fizjologiczne. W listopadzie 2009 roku rozpoczął pracę nad doktoratem oraz badania na University of Rajasthan, Jaipur. Tezy doktorskie złożył i obronił na AWF w Warszawie (2014). Wielokrotnie prezentował swoje prace i badania technik jogi na międzynarodowych seminariach i konferencjach w Polsce, Indiach i USA. Ostatnio został wybrany jako 29-gi wykładowca w co-miesięcznym cyklu wykładów ekspertów jogi przez prestiżowy MDNIY przy Ministerstwie Jogi (AYUSH) w New Delhi. Jest autorem dwóch książek o dynamicznej wersji Surjanamaskar, z których jedna została przełożona na język polski, francuski oraz włoski. Ostatnio opublikował akademicką monografie pt. „Techniki higieniczno-terapeutyczne jogi” opisującą nieznane w Polsce techniki szatkarm.
Dr Krzysztof Stec jest absolwentem renomowanego instytutu jogi Kaivalyadhama (D.Y.Ed.), Banaras Hindu University oraz University of Rajasthan, od wielu lat praktykuje jogę ze znanymi badaczami jogi, joginami, guru i świętymi Indii. Indie odwiedził ponad 30 razy, spędził tam ponad 10 lat. Na międzynarodowych konferencjach w Polsce, Indiach i USA zaprezentował wiele dobrze przyjętych artykułów dotyczących technik jogi, jest autorem ponad 40 prac naukowych w międzynarodowych czasopismach oraz dwóch książek o jodze. Obecnie pracuje nad habilitacją....
________________________________________
KOSZTY:
Wykłady +praktyka - 500 zł
Wyżywienie jogiczne-satwicze dla zainteresowanych - cena w trakcie negocjacji
Nocleg na sali - 10 zł

UWAGA!
Osoby zdecydowane proszone są o wpłatę zaliczki 100 PLN na konto numer:
24 1050 1070 1000 0090 7097 0976
do dnia 07.05.2021 tytułem "warsztaty AKAMA"
W razie pytań proszę dzwonić :
606 994 824 Sławomir Malinowski.

Powrót do spisu wydarzeń